Как се пише: тествам, тестване или тестувам, тестуване?

Съществителните имена тестване и тестуване са производни от глаголите тествам и тестувам, които са включени в посочения по-долу източник. В него и в други официални източници липсват указания за значението и сферата на употреба на тези думи.

 • Езиковата практика показва, че в областта на медицината и здравеопазването се употребяват и тествам, тестване, и тестувам, тестуване.
   
  Професор Кантарджиев обяви, че медицинските лица ще се тестват/тестуват приоритетно за новия коронавирус.
  В рамките на кампанията се правят безплатни прегледи, консултации и алергологично тестване/тестуване на пациенти с контактен дерматит.

 • В останалите области ви съветваме да употребявате тествам, тестване.
   
  Германският футболен съюз обяви, че ще тества нова система за наказания с жълт и червен картон.
  Препоръчително е тестването на софтуерните продукти да започне възможно най-рано, за да се спестят време и средства.