Къде се оставя интервал (шпация) – пред или след точката?

Пред препинателния знак точка не се оставя интервал. Точката „се залепва“ за предходната дума или число.

Броят на екипите за спешна медицинска помощ в България е 363. Те разполагат с 541 линейки.

 1. След знака точка обикновено се оставя интервал, например:

  1.1. Когато означава край на изречение.

  Има някаква граматика на остаряванетоДетството и младостта са пълни с глаголи. Не те свърта на едно място. (Георги Господинов)

  1.2. При съкращаване на думи.

  Накрая избирате най-удобния начин за плащане, напр. кредитна карта.
  Освен като поет В. Петров е известен и като преводач на Шекспир.
  Точно в 18 ч. ще се срещнем на входа на парка.

 2. В някои случаи след знака точка не се оставя интервал, например:

  2.1. При изписване на дати с цифри.

  16.04.2018 г.; 22.09.1908 г.; 22.IХ.1908 г.

  2.2. Когато след знака точка следва въпросителен знак, удивителен знак, точка и запетая, двоеточие, затваряща скоба или затварящи кавички.

  Готовата гривна поставете в красива кутийка (може и от магазин за 1 лв.) и я поднесете на рожденичката заедно с цвете.

  2.3. Когато всички думи в едно словосъчетание са съкратени, между тях може да се остави или да не се остави интервал.

  Знаете ли, че студиа е правилната форма за мн. ч./мн.ч. на студио?
  Моля за мнения, съображения, забележки и т. н./и т.н.