Пише ли се запетая при т.е. (тоест)?

 1. Конструкциите, които се въвеждат с т.е., се ограждат със запетаи. Те могат да бъдат:
   
  1.1. Изречения – присъединителни конструкции.
   
  Утре излизам в отпуск, т.е. ще разполагам с цялото си време.
  Интересувам се как се превежда тази дума на английски, т.е. има ли някакъв термин в английския, и към какъв специалист да се обърна.
  Стойностите за X и Y са бинарни, т.е. има или няма, и са дадени в следната таблица.

   
  1.2. Обособени части*.
   
  Синът на дядо ми, т.е. моят баща, е единственият му наследник.
  Съотношението на магистрати спрямо служители е 4:16, т.е. 1:4.

 2. След т.е. не се поставя запетая (освен ако не се налага по силата на друго правило). Това се отнася и за случаите, в които изречението започва с тоест.
   
  Знам, че е недопустимо да вземаш тези две лекарства по време на бременността. Тоест моят съвет е да не ги вземаш, преди да се посъветваш с гинеколога си.

_______________
* Обособени са тези поясняващи части на простото изречение, които имат известна интонационна и смислова самостоятелност и не са негова задължителна смислова и структурна съставка. Ако обособената част се изключи, изречението запазва своя смисъл и остава граматически издържано.