Как се пише: трафопостове или трафопости?

Правилно е да се пише трафопостове – форма за мн.ч. на трафопост.

Работата по изграждането на трафопостовете на двете нови сгради все още не е започнала.
Всички трафопостове и сгради на територията на ТУ – Варна са включени в единна система за мониторинг, управление и изследване на електроснабдяването и потреблението.