Как се пише: трансплантант или трансплантат?

Правилно е да се пише трансплантант, мн.ч. трансплантанти. Думата е заета от новолатински – transplantat. Изписването ѝ на български се разграничава от оригиналното изписване.

Трансплантантът представлява тъкан или орган, взет от едно място и пренесен на друго място в същия организъм или в друг организъм.
Проучванията на Медауер и Бърнет правят възможен подбора на оптимално съвместими двойки от донор и реципиент на трансплантанти.