Как се пише: Трети март, Трети Март или трети март?

 • Когато с това словосъчетание се означава националният празник на България, първата дума се пише с главна буква – Трети март, тъй като представлява съставно (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име и не съдържа друго собствено име.
   
  С поднасяне на венци и с концерт ще бъде отбелязан Трети март в Кюстендил.
  Отец Петър Гарена, кметът Хасан Азис и мюфтията Бейхан Мехмед се събират на кафе за Трети март от осем години.

 • Когато с това словосъчетание не се означава националният празник, то се пише само с малки букви – трети март.
   
  На трети март 1847 г. е роден Александър Бел – изобретателят на телефона.