Как се пише: трошица или трохица?

Правилно е да се пише трошица, мн.ч. трошици.

Вкъщи нямаше нищо за ядене – трошица хляб не беше останала.
Събрах последните трошици сила и с мъка се изправих на крака.