Как се пише: твой или твои?

 • Когато местоимението се отнася за един човек или предмет, се пише твой. Това е форма за единствено число.
   
  Постоянно ми говориш за този твой съученик – запознай ме с него най-накрая!

  Плачи! Там близо край град София
  стърчи, аз видях, черно бесило,
  и твой един син, Българийо,
  виси на него със страшна сила.

  („Обесването на Васил Левски“, Хр. Ботев)

 • Когато местоимението се отнася за двама или повече души или предмети, се пише твои, твоите. Това е форма за множествено число.
   
  Все пак те са твои родители – ще те разберат и ще те подкрепят, ако споделиш с тях.
  Твоите възможности са скромни, но претенциите ти са до небето.