Как се пишат названията на учебните предмети – с малка или с главна буква; с кавички или без кавички?

Названията на учебните предмети се пишат с малка буква и без кавички.

Учебният център предлага индивидуални уроци по математика.
Моделът на обучение чрез интелектуални карти е изпробван в часовете по физика и астрономия в осми клас.
Учебният предмет химия и опазване на околната среда е част от образователната област „Природни науки и екология“.