Как се пише: учебно-възпитателен или учебновъзпитателен?

Правилно е да се пише полуслято – учебно-възпитателен, също и учебно-възпитателна, учебно-възпитателно, учебно-възпитателни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно смислово отношение помежду си (учебен и възпитателен).

В училището се проведе дискусия на тема „Родителите – помощници или партньори в учебно-възпитателния процес“.
Заместник-директорът по учебната част отговаря предимно за учебно-възпитателната и методическата работа в училището.