Как се пише: удържан или одържан?

Правилно е да се пише удържан, също и удържана, удържано, удържани.

Какъв е размерът на данъка, който ви е удържан в Норвегия за 2017 данъчна година?
Съдебният изпълнител вече е превел удържаната сума в полза на взискателя по изпълнителното дело.
Министерството на финансите в Атина изготви програма за връщане на незаконно удържани суми от пенсионерите.