Как се пише: удивявам (се) или удивлявам (се)?

Правилно е да се пише удивявам (се). До 2002 г. формите удивявам (се) и удивлявам (се) бяха дублети, но сега правилен е само първият вариант.

Удивява ме фактът, че един талантлив писател може да напише такъв бездарен разказ.
Малкият пътник постоянно се удивяваше на това, което виждаше през прозореца на влака.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 631.
  • Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 914.
  • Правописен речник на съвременния български книжовен език. Второ фототипно изд. С., БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, с. 885.

Вижте също

Публикувано на

Категория: Правопис

Етикети: ,