Как се пише: умиротворявам, умиротворя или омиротворявам, омиротворя?

Формите са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч: умиротворявам/омиротворя и омиротворявам/умиротворя. Препоръчителна е употребата на умиротворявам, умиротворя.

Природата умиротворява/омиротворява съзнанието и успокоява разтревожената душа.
Бяха насрочени избори, които трябваше да умиротворят/омиротворят страната, разтърсвана от протести в продължение на месеци.