Как се пише: усуквам, усуча или осуквам, осуча?

Правилно е да се пише усуквам, усуча.

После телта слиза надолу, влиза във втората дупчица, изкарваме отдолу и усукваме двата края.
Престани да усукваш и ми отговори ясно на въпроса.
Усучете тялото си така, че десният лакът да докосва лявото коляно.
Всеки може да направи сам мартеница, като усуче бял и червен конец.