Как се пише: утежняване или отежняване?

Правилно е да се пише утежняване.

Ако има данни за утежняване на чернодробното заболяване, трябва да се обсъди прекъсване или преустановяване на лечението.
Разработването на скъпоструващи технологии и утежняването на процедурата може да има отрицателни последици върху дейността на икономическите оператори и на гражданите.