Как се пише: уведомление, уведомение или оведомление?

Правилно е да се пише уведомление, мн.ч. уведомления.

След като осъществите плащането за избраните продукти, ние получаваме автоматично уведомление дали то е било успешно.
Работодателят може да подава уведомления за сключени трудови договори чрез интернет, когато има удостоверение за универсален електронен подпис.