Как се пише: в момента или вмомента?

Правописът на това съчетание от предлог и съществително име не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно – в момента. В Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012 липсва вмомента.

Ако нямате нужната сума в момента, винаги може да вземете новите мебели на лизинг.
В момента, в който всички партии се разпадат, ние се обединяваме.