Как се пише: в момента или вмомента?

Правилно е да се пише разделно – в момента. Правописът на това словосъчетание не е нормиран изрично.

Ако нямате нужната сума в момента, винаги може да вземете новите мебели на лизинг.
В момента, в който всички партии се разпадат, ние се обединяваме.