Как се пише: Ваше Величество, Ваше величество или ваше Величество?

Правилно е да се пише с две главни букви – Ваше Величество. С главна буква се пишат местоименията и съществителните имена при титулуване на членовете на монархически фамилии.

Позволявам си да представя пред Ваше Величество условията за сключването на договора.
Моля, приемете нашите най-сърдечни благопожелания, Ваше Величество.