Как се пише: възлязъл или възлязал?

Правилно е да се пише възлязъл. Проверката при миналите свършени деятелни причастия, каквото е възлязъл, се прави с формата за мн.ч. Ако съмнителната гласна изчезва (възлязъл – възлезли), се пише ъ. Ако се запазва (избягал – избягали), се пише а.

Ремонтът на сградата би възлязъл на 350 000 лв.
През 2020 г. двустранният стокообмен между България и Азербайджан е възлязъл на 17,7 млн. долара.
______________
Миналото свършено деятелно причастие завършва на и се образува от глагол: възляза – възлязъл.