Как се пише: вездесъщ или въздесъщ?

Правилно е да се пише вездесъщ, също и вездесъща, вездесъщо, вездесъщи.

Нима не е казано също, че Бог е вездесъщ, всезнаещ и всемогъщ?
След полицейските коли веднага се появи открит ландроувър с вездесъщите журналисти.