Как се пише: високообразован, високо-образован или високо образован?

 • Правилно е да се пише слято – високообразован, също и високообразована, високообразовано, високообразовани.
   
  Работната сила в София е млада и високообразована.
  Дори високообразовани хора вярват на конспирации и фалшиви новини.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата част е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете части образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен, леснозапалим