Как се пише: висше, више, висшо или вишо?

Правилно е да се пише висше, също и висш, висша, висши.

Кандидатите за длъжността трябва да представят диплома за завършено висше образование.
Упанишадите правят разграничение между висшето и нисшето познание.