Как се пише: вкратце или в кратце?

 • Това наречие се пише слято – вкратце. Думата е архаична.
   
  За незапознатите ще разкажа вкратце тази любопитна история.
  Не, Левски се спрял в с. Дъбени при своя приятел и единомисленик Котов, комуто разправил вкратце своя план, и го изпратил на другия ден да отиде в Карлово с мисия, а той останал в Дъбени, скрит заедно с коня си.
  (Захари Стоянов)

 • Слято се изписват повечето наречия, образувани от предлог и стара падежна форма на съществително име.
   
  вкупом, напосоки, довечера, навеки.