Как се пише: военно или воено?

 • Правилно е да се пише с двойно нвоенно.
   
  Военното положение в Полша е отменено на 22.07.1983 г.
  В Древния Рим арбалетите почти не са се ползвали като военно оръжие.

 • За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен (военен) и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно нвоенният, военния, военна, военно, военни.
   
  Военният конвой ще потегли тази нощ.
  Избирателите удостоверяват самоличността си с лична карта, паспорт или военна карта (за военнослужещите).