Пише ли се запетая при все пак?

 1. Само по себе си словосъчетанието все пак НЕ налага употреба на запетая.
   
  Все пак при внимателно вглеждане ще видиш пукнатините по стъклото.
  Надявам се, че здравият разум все пак ще надделее по време на гласуването.

 2. Ако обаче по силата на определени правила трябва да се постави запетая, тя се пише заради тези правила, а не заради все пак. Ето някои случаи:
   
  2.1. Когато все пак се окаже на границата на две прости изречения в сложно изречение.
   
  За да свършим тази работа, все пак трябва да я започнем.
  Аз отговарям за цялата фирма все пак, затова вземам под внимание мнението на всички служители.

   
  2.2. Когато все пак се окаже пред или след обръщение, те се разделят със запетая.
   
  И все пак, господине, помислете отново върху предложението.
   
  2.3. Когато все пак се окаже пред или след вметната част, която се огражда със запетаи.
   
  Разбира се, все пак в това студио говорим като експерти.