Как се пише: всеослушание или всеуслушание?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Преди 2002 г. дублетни форми бяха всеослушание и всеуслишание.

Министърът на отбраната на САЩ заяви на всеослушание/всеуслушание в Сената, че се обсъжда вариант за оказване на военна помощ на Украйна.
Наистина ли смяташ за редно да питаш на всеослушание/всеуслушание как да направиш нещо незаконно?

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 199.
  • Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 224.
  • Правописен речник на съвременния български книжовен език. Второ фототипно изд. С., БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, с. 178.

Публикувано на

Категория: Дублети, О или У, Правопис

Етикети: ,