Как се пише: всеотдаен или всеодаен?

Правилно е да се пише всеотдаен, също и всеотдайна, всеотдайно, всеотдайни.

Познавам го като добър човек и всеотдаен баща.
Благодарим Ви за всеотдайните грижи, високия професионализъм и човечността!