Как се пише: зачеркна или зачертна?

Правилно е да се пише зачеркна, също и зачеркнеш, зачеркне, зачеркнем, зачеркнете, зачеркнат.

Времето се постопли, но това не значи да зачеркнеш зимните курорти в плановете си.
Ако сте допуснали грешка, зачеркнете кръгчето и отбележете отговора, който приемате за верен.