Как се пише: задето или за дето?

Правилно е да се пише слято – задето.

Двама майстори ми се изсмяха, задето ги викам за толкова малко работа, и отказаха.

Не ща да ви тревожа,
ала магарето изгуби свойта кожа,
задето се присмиваше без нужда
на всяка кожа чужда.
(„Магарешки работи“, Марко Ганчев)