Как се пише: закъснели или закъсняли?

Правилно е да се пише закъснели.

Безработните, които са закъснели с подаването на данъчните декларации за 2010 г., няма да бъдат глобявани.
Благоевградският кмет заключи общината и порица закъснелите служители.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В закъснели не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: закъснял (но закъснелият, закъснелия!), закъсняла, закъсняло.

Съжалявам за закъснелия отговор, но и администраторът понякога излиза в отпуск.
Закъсняло пълнолуние“ е български игрален филм (драма) от 1996 г., режисиран от Едуард Захариев.

Не първата възпявам аз, не първата,
не първата любов, а закъснялата.

(„Закъсняла любов“, Станка Пенчева)

Забележка: От посочените в статията конкретни форми изрично са нормирани само закъснял и закъснели (във втория източник).