Как се пише съкратено заместник-директор: зам.-директор или зам. директор?

Правилно е да се пише зам.-директор. Когато се съкращават сложни съществителни имена, които се пишат полуслято, дефисът (малкото тире) се запазва: заместник-директор > зам.-директор; генерал-лейтенант > ген.-лейтенант, началник-управление > нач.-управление.

Зам.-директорът на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури съобщи, че няма промяна в цените на риболовните билети.
Солидна заплата е получавал този зам.-директор.