Кога се пише запетая пред докато?

 1. Основните случаи, в които се пише запетая при докато, са следните:
   
  1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с докато, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.
   
  Животът е това, което се случва, докато си правиш други планове. (Джон Ленън)
  Докато икономиката се възстановява от рецесията, потреблението ще остане ниско.
  През следващите дни, докато очакваше резултатите от изпитите, Клод се отдаде на ленива почивка.

  1.2. Когато непосредствено пред съюза докато има многосричен съюз, те се разделят със запетая.
   
  Вече съм на 70 години, но надали знам всичко за живота, защото, докато човек е жив, продължава да се учи.
  Изграждането на кръстовище с кръгово движение ще отнеме време, затова, докато се справим с него, ще поставим временно светофар.

 2. Пред докато НЕ се пише запетая в следните основни случаи:
   
  2.1. Когато непосредствено пред съюза докато има едносричен съюз (и, а, но, че), между тях не се пише запетая.
   
  Вярно ли е, че докато биокамината гори, не се отделя дим?
  Любовта е отговорът, но докато го чакате, сексът повдига някои доста интересни въпроси.
  (Уди Алън)
   
  2.2. Когато пред докато стои отрицателната частица не или уточняваща дума или израз (винаги, само, едва, именно, точно, чак, дори и под.).
   
  На гишетата продават билети не докато свършат местата за влака, а докато свършат желаещите да пътуват.
  Тук ябълки се берат чак докато падне снегът.

   
  ► Изключение обаче се прави само за отварящата запетая; затварящата трябва да се пише.
   
  Точно докато бяхме в Хелзинки, имаше музикален фестивал.