Кога се пише запетая пред кога?

Това е въпросителна дума и за нея важат правилата тук.