Пише ли се запетая при израза при условие че?

 • При условие че представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Запетая се поставя пред целия съюз.
   
  Може ли да получа потребителски кредит, при условие че съм на половин работен ден?
  Преместените студенти може да преминат в по-горен курс на обучение, при условие че имат до три приравнителни изпита.

 • Ако простото изречение, въведено с при условие че, е в началото, то се отделя от следващото просто изречение със запетая.
   
  При условие че продавачът приема предложените му от купувача цена и условия, се сключва предварителен договор за покупко-продажба.