Пише ли се запетая след но?

 1. След съюза но НЕ се пише запетая.
   
  Канадците са поданици на английската кралица, но тя реално няма никакви управленски функции в Канада.
  Икономиката ни вече се оттласква от дъното, но все още не сме преодолели кризата.
  Резултатите от управлението на тази клика са видни за всички. Но никой не протестира.

 2. След съюза но НЕ се пише запетая и в случаите, когато следва друг съюз.
   
  По-добре е да използвате пресни броколи за тази рецепта, но ако нямате, стават и замразени.
  В третия гейм българите играха далеч по-вдъхновено, но въпреки че бяха близо до победата, загубиха с 25:27.
  На думи всички са велики, но когато трябва да се действа, се превръщат в мушмороци.
  Може да ви се струва прехвалено, но който не вярва, нека да отиде и да се увери сам.
  Но ако трябва да уточня, влакът тръгва в 6:35 ч.

 3. След съюза но НЕ се пише запетая и в случаите, когато следва обособена част*.
   
  Толкова красота има около нас, но забързани в ежедневието си, не я забелязваме.
  Този човек е претърпял няколко провала, но мислейки в дългосрочен план, е съхранил устрема си към успеха.

 4. След съюза но НЕ се пише запетая и когато следва вметната част**.
   
  Мирко ми подаде много точно, но за съжаление, не можах да уцеля вратата.
  Заплатите са прилични, но разбира се, винаги има възможност за увеличение.
  От една страна, клипът е невероятно смешен, но от друга страна, те кара да се замислиш над поведението на хората.
  Исках да гледам на финала „Милан“ и „Манчестър“, но изглежда, няма да стане.

_______________

* Обособени са тези поясняващи части на простото изречение, които имат известна интонационна и смислова самостоятелност и не са негова задължителна смислова и структурна съставка. Ако обособената част се изключи, изречението запазва своя смисъл и остава граматически издържано.

** Вметнати части са тези думи и изрази, които влизат в състава на изречението, без да образуват словосъчетания с други пълнозначни думи в него. С тях говорещият най-често изразява личното си отношение към съдържанието на изречението (за съжаление, навярно, всъщност, така да се каже) или установява връзка със съдържанието на предходното изречение (от една страна, от друга страна, напротив, първо, второ, следователно, общо взето).