Къде се пише запетая при така че?

 • Когато така че представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в сложно изречение, пред него се поставя запетая. В този случай така че може да се замени със затова, ето защо, поради това.
   
  На всяка спирка в града има карта с номерата на автобусите и маршрутите им, така че туристите лесно се ориентират.
  Направила съм всичко, така че няма от какво да се притеснявам.

 • Когато думите така и че не представляват сложен съюз и се окажат в две съседни прости изречения, запетаята се поставя между тях. В този случай така, че може да се замени с по такъв начин, че.
   
  Да говорим така, че детето да слуша, и да го слушаме така, че да говори.
  Направила съм всичко така, че да не се притеснявам за последиците.

Забележка: Вторият случай – с поставяне на запетая между така и че, не е регламентиран изрично, но се подчинява на общото правило, че простите изречения в състава на сложното се отделят със запетая.