Пише ли се запетая при израза в случай че?

 • В случай че представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Запетая се поставя пред целия съюз.
   
  Марко ще изпълнява и ролята на резервен пилот в тима на японците, в случай че стане нещо непредвидено.
  Избягвайте да шофирате, в случай че сте ядосани, доста уморени или разтревожени.

 • Ако простото изречение, въведено със съюза в случай че, е в началото, то се отделя от следващото просто изречение със запетая.
   
  В случай че Ели няма нужда от тези средства, те ще бъдат използвани за друга благотворителна цел.