Как се пише: завалели или заваляли?

Правилно е да се пише завалели.

Миналата година обаче нямало никаква реколта, защото дъждовете завалели точно когато не трябва.
Сигналите за опасния камион завалели на телефон 112 в сряда вечерта.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В завалели не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: завалял (но завалелият, завалелия!), заваляла, заваляло.

Завалелият по обяд сняг е предизвикал хаос в движението по основните пътни артерии в страната.
Не съм усетил кога е заваляло, но от отворения прозорец нахлува студен влажен въздух.

Забележка: Посочените в статията конкретни форми не са нормирани изрично. Във втория източник са фиксирани формите валял, валяло и валели.