Как се пише: завистник или зависник?

Правилно е да се пише завистник, мн.ч. завистници.

Завистникът е враг на самия себе си, защото страда от злото, което сам е причинил. (Шарл Монтескьо)
Клеветите и злословията се разпространяваха от завистниците на младия владетел.