Как се пише: зуум или зум?

Думата липсва в Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012.

В Речник на новите думи в българския език. Състав. Е. Пернишка и др. С., Институт за български език, Наука и изкуство, 2010, с. 185 има речникова статия за зуум. Думата е заета от английски – zoom.

Препоръчително е при снимане да използвате оптичния зуум, а не дигиталния.
Преди снимах, като натисках зуума, а сега снимам, като се приближавам към обекта.
Таблетът засича и се задъхва при страници с множество анимации, зуумът също не е особено плавен.