Как се пише: бояли се или боели се?

Правилно е да се пише бояли се, също и боял се, боялия се, боялият се, бояла се, бояло се. Тази дума не се подчинява на правилото за променливото я.

Поданиците не се бояли от краля и често се бунтували срещу него.
Те винаги са били чудовищата, от които сме се бояли, а сега аз съм обвързала съдбата ни с тяхната.

Забележка: В източника са посочени само формите боял се и бояли се. Те липсват в Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012.