Как се пише: пентаграм или пентаграма?

Правилно е да се пише пентаграм. Съществителното име е от мъжки род; мн.ч. пентаграми; членувани форми пентаграмът, пентаграма. Пентаграмът е символ, който представлява петолъчна звезда, начертана с пет прави линии. В стаята бяха запалени свещи, а на земята бе нарисуван голям пентаграм.

Как се пише: компонент или компонента?

Правилно е да се пише компонент. Съществителното име е от мъжки род; мн.ч. компоненти, членувани форми компонентът, компонента. Тежестта на този компонент при формирането на оценката е 30%. Всеки компонент на системата може да работи независимо от централния контролер.

Как се пише: купюра или купюр?

Правилно е да се пише купюра; членувана форма: купюрата. Съществителното име е от женски род. Думата е заета от френски – coupure. Европейската централна банка пусна нова купюра с номинал 5 евро. В момента най-голям дял в броя на банкнотите в обращение има купюрата от 20 лева.

От кой род е съществителното име умисъл?

Съществителното име умисъл е от мъжки род; членувани форми: умисълът, умисъла. Забележката е била погрешно разбрана и в нея не бива да се търси лош умисъл. Умисълът за кражба е налице и когато деецът няма ясна представа за стойността на вещта, стига да е знаел или очаквал, че тя има известна стойност.

Как се пише: иконописта или иконописът, иконописа?

Правилно е да се пише иконописта. Съществителното име е от женски род. В иконописта има специфични изразни средства, съобразени с идеите, които иска да внуши: обратна перспектива, художествена деформация, опростена светлосянка и др. В изложбата ще видите и едни от най-добрите образци на иконописта в България. Забележка: В Официален правописен речник на българския език. С., […]

От кой род е съществителното име тор?

Съществителното име тор е от мъжки род; мн.ч. торове, членувани форми торът, тора. Този течен тор е специално предназначен за растения, които виреят на кисели почви. Има обичай пред всяка къща да се пали купчина говежди тор – пушекът гонел злите демони надалеч.

Как се пише: пинсет, пинцет, пинсета, пинцета, пинсети или пинцети?

Правилно е да се пише пинцет (м.р.) и пинцета (ж.р.), пинсета (ж.р.) и пинсети (форма за мн.ч., която се употребява за един предмет). Препоръчителна е употребата на пинцет и пинсета. Думата е заета от немски (Pinzette) или френски (pincette), възможно чрез руски (пинцет). Пинцетът/Пинсетата/Пинцетата е помощен хирургичен инструмент./ Пинсетите са помощен хирургичен инструмент. Като пораснах […]

Как се пише: бонбон или бонбона?

Правилно е да се пише бонбон. Съществителното име е от мъжки род, а не от женски.   Представи си, че един месец не си хапвала нищо сладко, дори и един бонбон. Жената на рецепцията беше намусена, все едно имаше кисел бонбон в устата си. Ако съществителното е членувано с непълен член или се използва бройната […]

Как се пише: теракота или теракот?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на теракота. Преди 2012 г. правилна беше само тази форма. Думата е заета от италиански – terra cotta. Според мен тази теракота/този теракот от Италия не си струва парите, ще минем с нашенски. Едва ли някой би оспорил красотата на […]

Как се пише: отпуск или отпуска?

Книжовна е думата отпуск – съществително от м.р.   Необходим е 8-месечен трудов стаж, за да имаш право на платен отпуск. Кога приключва отпускът за отглеждане на малко дете (по чл. 164 и 165)? Думата отпуска (от ж.р.) се използва в разговорната реч.   Скоро ли ще излезеш в отпуска? Отпуската свърши – трябва да […]