Как се пише: сатиниран или сатениран?

Правилно е да се пише сатиниран, също и сатинирана, сатинирано, сатинирани. Думата е образувана от глагола сатинирам, който е зает чрез немски от френски – satiner. Правописът ѝ не бива да се бърка с правописа на сатен. Рафтовете от сатинирано стъкло са устойчиви на издраскване и лесни за почистване. Наименованието памучен сатен често се бърка с търговското […]

Как се пише: делегитимиран или делигитимиран?

Правилно е да се пише делегитимиран, също и делегитимирана, делегитимирано, делегитимирани. От делегитимирам (срв. легитимирам, нем. legitimieren, фр. légitimer). Украинският президент Янукович вече е делегитимиран и няма как да остане на власт, заяви Илиян Василев. От една страна, имаме демократична система, изградена върху руините на тотално делегитимираните институции на комунистическата държава.

Как се пише: правилник или правелник?

Правилно е да се пише правилник, мн.ч. правилници. Думата има корен прав- и наставки -ил- и -ник-. Настоящият правилник урежда устройството, функциите и управлението на училището. Одобрени са измененията и допълненията в правилниците за организацията и дейността на пенсионните фондове, управлявани от „ДЗИ – Пенсионно осигуряване“ АД.

Как се пише: рецидивист или рецедевист?

Правилно е да се пише рецидивист, мн.ч. рецидивисти. Думата е заета от руски (рецидивист) или френски (récidiviste). Рецидивистът, обрал шотландски турист в Слънчев бряг, получи минимална присъда. Всеки лишен от свобода, който не е рецидивист и е изтърпял фактически половината от присъдата си, може да поиска от съда да бъде предсрочно условно освободен. В България […]

Как се пише: претенция или притенция?

Правилно е да се пише претенция, мн.ч. претенции. Думата е заета чрез немски или френски от латински – prаetentio. Ищецът предявил претенция за изплащане на обезщетение пред Гаранционния фонд, но получил отказ. Твоите възможности са скромни, но претенциите ти са до небето. Двама от всеки трима столичани имат претенции към чистотата в София.

Как се пише: притичвам или претичвам?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголът притичвам и съответният глагол от свършен вид притичам най-често се употребяват със значение ’с тичане отивам при някого или някъде’; ’бързо отивам при някого или някъде’.   От време на време момченцето притичва от пясъчника до майка си. След два часа […]

Как се пише: чешит или чишит?

Правилно е да се пише чешит, мн.ч. чешити. Думата е заета от персийски чрез турски – çеşit. Трудно е да се угоди на такъв чешит, ако е решил да бъде гост на хотела. В днешното предаване гостуват все хора, които едни смятат за чешити, други – за наивници, а трети им се възхищават и им […]

Как се пише: израилтянин или израелтянин?

Правилно е да се пише израилтянин, мн.ч. израилтяни. Великанът Голиат се обидил, че израилтянинът Давид, който дошъл да се бие с него, бил още младеж. През IХ век пр.Хр., под натиска на филистимците, древните израилтяни се обединяват под ръководството на един цар.

Как се пише: игленик или иглиник?

Правилно е да се пише игленик, мн.ч. игленици. Думата има корен игл- и наставки -ен– и -ик. След като няколко пъти си губих иглите, реших да си направя игленик. Като заговорихме за игленици, вкъщи имахме един във формата на чехълче.

Как се пише: придобивка или предобивка?

Правилно е да се пише придобивка, мн.ч. придобивки. Нямаше човек в селото, на когото Димо да не беше се похвалил с придобивката си. Народният представител не може да използва служебното си положение за получаване на специални привилегии и придобивки.