Как се пише: чесане, чешене или чешане?

Правилно е да се пише чесане или чешене. Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на чесане. Формата чешане е неправилна.

От непрекъснатото чесане/чешене ръцете ѝ се разраниха.
Стига вече празни приказки и чесане/чешене на езиците!