Как се пише: чийто или чиито?

 • Когато местоимението се отнася за един човек или предмет, се пише чийто. Това е форма за единствено число. Съгласува се със следващата дума, а не с предходната.
   
  Неизменно ги приветстваше с реч някоя дама, чийто съпруг се представяше за голям патриот и републиканец.
  „Шикоку“ е порода кучета, чийто произход може да се проследи до Китай, откъдето е внесена в Япония.

 • Когато местоимението се отнася за двама или повече души или предмети, се пише чиито. Това е форма за множествено число. Съгласува се със следващата дума, а не с предходната.
   
  Достойна за съжаление е онази обществена система, чиито членове са изгубили вяра в реда и законността.
  Ще работиш с режисьор, чиито възгледи граничат с абсурдното.