Как се пише: гигабайти или гигабайтове?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – гигабайти и гигабайтове. Това са форми за мн.ч. на гигабайт.

Ето как да освободите гигабайти/гигабайтове от своя iPhone, без да триете съдържание.
При външните твърди дискове получавате най-много гигабайти/гигабайтове за най-малко пари.

Забележка: При формите на килобайт и мегабайт за мн.ч. не се допуска дублетност и те са съответно килобайтове и мегабайтове. Това е или пропуск от страна на кодификатора, или проява на несистемно кодифициране.