Как се пише: косвено или косвенно?

 • Правилно е да се пише с едно нкосвено.
   
  Косвено доказателство за наличието на гигантски пластове лед бяха морените в средните ширини на Марс.
  Външната среда обикновено е комплекс от фактори с пряко и косвено значение.

 • За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н. Прилагателното косвен не завършва на -нен, следователно в другите форми се пише едно нкосвеният, косвения, косвена, косвено, косвени.
   
  Държавата не успя да събере от косвени данъци толкова, колкото беше предвидила.
  Ако партията не подкрепи вота на недоверие, това ще означава косвена подкрепа за правителството.

 • Думата косвено се пише с едно н и когато представлява наречие.
   
  Два възпоменателни надписа косвено потвърждават гореспоменатите събития.
  Турският премиер косвено призна, че предстои военна операция в Сирия.