Как се пише: неправителствен, не-правителствен или не правителствен?

Правописът на това прилагателно име не е изрично нормиран.

Според правилото частицата не се пише слято със следващото прилагателно, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение: успешен – неуспешен; случаен – неслучаен.

В случая с частицата не не се образува дума с противоположно значение, но в писмената практика се е наложило слятото изписване, затова ви съветваме да пишете неправителствен, също и неправителствена, неправителствено, неправителствени.

Държавата и неправителственият сектор са влизали в многобройни конфликти, свързани с Фонда за лечение на деца.
Дейностите на неправителствените организации са в широк диапазон: опазване на околната среда, защита на общностни или браншови интереси, взаимопомощ, помощ за уязвими групи, лобизъм и мн.др.