Как се пише: обичай или обичаи?

 • Когато се отнася за едно нещо, се пише обичай. Това е форма за единствено число.
   
  Принасянето на курбан е много стар обичай при българите, който съдържа езически елементи.
  Тя имаше такъв обичай – да отказва категорично предложения за срещи, които ѝ се струваха дори малко подозрителни.

 • Когато се отнася за две или повече неща, се пише обичаи. Това е форма за множествено число.
   
  Добре е чужденците да се съобразяват с местните обичаи, за да ги приемат по-благосклонно.
  Един от странните за нас китайски обичаи е, че на комплиментите се отвръща резервирано в израз на скромност.