Как се пише: особено или особенно?

 • Правилно е да се пише с едно нособено.
   
  Президентът подписа Социалния кодекс с особено мнение.
  Предоставянето на особено право на ползване върху публична общинска собственост се извършва само чрез концесия.

 • За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н. Прилагателното особен не завършва на -нен, следователно в другите форми се пише едно нособеният, особения, особена, особено, особени.
   
  В старомодността на Порто се крие особеният му чар.
  Заради особената си форма върхът е наречен Криви камък.

 • Думата особено се пише с едно н и когато представлява наречие.
   
  Особено красива е Кордоба през нощта – прохладна, с осветени дворове и фасади, музикална, жива.
  А и детективката е суперстранна, държи се особено.